Dejavnosti društva

  • prizadevanje za izboljšanje gmotnega in družbenega položaja upokojencev,
  • seznanjanje o socialni, zdravstveni in drugi problematiki, ki zanima upokojence,
  • organiziranje prireditev, srečanj in izletov,
  • upravljanje ter vzdrževanje objektov in drugega nepremičnega premoženja za potrebe društva,
  • opravljanje drugih dejavnosti, ki se pokažejo za potrebne zaradi varovanja pravic in interesov upokojencev,
  • mednarodno sodelovanje.
Back To Top