Novice

Program dela DU Črnomelj 2021

PROGRAM AKTIVNOSTI

DRUŠTVA UPOJENCEV ČRNOMELJ ZA LETO 2021

Spoštovane upokojenke in upokojenci!

Zaradi slabih epidemioloških razmer nam v letu 2020 ni uspelo realizirati našega programa, kakor tudi ne programa PZDU in programa  ZDUS.

V letu 2021 planiramo izvajati dejavnosti iz tega programa in programa PZDU – glej prilogo, kakor tudi  dejavnosti iz programa ZDUS. Dejavnosti bomo izvajali v tolikšni meri, kot nam bodo omogočale epidemiološke razmere.

Pripravljen je okvirni program, ki se bo prilagajal korona ukrepom.

DEJAVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV ČRNOMELJ

 • Socialno in zdravstveno varstvo
 • Kulturna dejavnost in izobraževanje
 • Ohranjanje kulturne dediščine
 • Organiziranje letovanj in izletov ter družabnih srečanj
 • Pohodi
 • Športna dejavnost in rekreacija
 • Letovanja

SOCIALNO IN ZDRAVSTVENI VARSTVO

 • Nadaljevali bomo s projektom »Starejši za starejše« , h kateremu smo pristopili v letu 2012 in v katerem sodeluje 11 prostovoljk.
 • Še naprej bomo sodelovali v projektu Sopotnik – Prostofer. oz. prevozi starostnikov, katerega smo bili pobudniku ravno v DU Črnomelj.
 • Obiskovali bomo naše člane ob njihovih jubilejih za   90, 95 in 100 let starosti.
 • Med letom bomo še naprej obiskovali  starejše, bolne in osamljene in jim nudili pomoč.

KULTURNA DEJAVNOST IN IZBRAŽEVANJE

 • Pevski zbor. Vaje pod vodstvo pevovodkinje Ani Jankovič v prostorih DU.  Nadalje udeležba na pevskih revijah in pevskih razstavah.  Udeležba na srečanju pevskih zborov v organizaciji PZDU Dolenjske in Bele krajine v Sodražici v jesenskem času.
 • Likovna dejavnost, likovne delavnice v prostorih DU, enkrat tedensko in v prostorih Hiše sadeži Črnomelj, enkrat tedensko. Udeležba članic likovne skupine  » Ivanščice » s svojimi deli na likovnih razstavah v  občini in izven nje.
 • Folklorna skupina, Je v ustanavljanju.
 • Literarna dejavnost. Udeležili se bomo srečanja literatov, ki ga organizira PZDU.
 • Iz0braževanje.  Vključevali se bomo v razpisane programe ZIK Črnomelj. Organizirali bo izobraževanje v prostorih DU, v kolikor bo dovoljeno druženje.

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

 • Predstavitev pletenja košar in drugih izdelkov
 • Izdelovanje ročnih del in izdelkov, en krat tedensko v prostorih DU.
 • Razstava ročnih del.

ORGANIZIRANJE LETOVANJ, IZLETOV IN DRUŽABNIH SREČANJ

Na podlagi pogodbe  bo možno tudi letos letovati v Hotelu Delfin v Izoli v naslednjih terminih:

 • od 16, maja 2021 do 23. maja 2021 (  25 sob oz. 50 ležišč) in
 • novembra 2021  ( tudi 25 so oz. 50 ležišč ) .

Prav tako organiziramo letovanja v Dalmaciji in sicer :

 • Supetar na otoku Braču, od 4. septembra 2021 do 11. septembra 2021.
 • Dugi otok, od 2. septembra 2021 do 9. septembra 2021.

S Terme Krka imamo za 15 % popust za kopanje v Hotelu Terme v Dolenjski toplica, v Hotelu Terme  v Šmarjeških toplica in v Hotelu Šport na Otočcu.

IZLETI

V letu 2021 bomo organizirali tri izlete:

 • 4, junij – izlet v slovensko primorje ( Izola, Marezige).
 • 12. avgust – pohodniški izlet na Gorenjsko ( Ljubelj, Zelenica, Triangel).
 • Izlet na Hrvaško v okolico Jastrebarskega, v jesenskem času.

DRUŽABNA SREČANJA

 • V čim večjem številu se bomo udeležili  srečanja upokojencev Dolenjske

      in   Bele krajine, v Trebnjem 12. junija 2021.

 • V mesecu decembru bomo organizirali prednovoletno srečanje naših članov.
 • Športni piknik, 17. junija 2021 na Majerju ali 16. septembra 2021 (odvisno od epidemioloških  razmer).
 • Kostanjev piknik na Majerju, 21. oktober 2021.

ŠPORTNA DEJAVNOST

POHODI

 • 22. april 2021 – Križ – Mirna gora – preložen na 29.4.2021
 • 13. Maj – Pohod na Mirno goro, povabiti  člane DU Duga Resa.
 • 20. maj 2021 – Kozice iz Predgrada
 • 15.  junij 2021 – Krajinski park Lahinja
 • 14. oktober 2921 – Debeli vrh ( najvišji vrh v občini Črnomelj)
 • 7. november 2021 – Kanižarica – Talčji vrh – Lokve

Poleg navedenih pohodov bomo organizirali dodatne pohode, za katere se bom sproti dogovarjali. Udeleževali se bomo » Torkovih  pohodov – Spoznajmo Dolenjsko« , ki jih bo organizirala PZDU Dolenjska in Bela krajina ( seznam teh pohodov je v prilogi).

REKREACIJA

 • Balinanje ženske, balinišče Majer, torek in četrtek,
 • Balinanje moški, balinišče Majer,  ponedeljek, sreda, petek,
 • Kegljanje moški, kegljišče Kanižarica,  ponedeljek od 16. Do 18. Ure,
 • Kegljanje ženske, kegljišče Kanižarica,  ponedeljek od 16. Do 18. Ure,
 • Pikado, moški in ženske, pisarna društva, ob sredah popoldne,
 • Namizni tenis, moški in ženske, trenutno se išče novi prostor za tenis, saj se bo na Majerju širil vrtec,
 • Tenis, igrišče pri SŠ Črnomelj, v ponedeljek, sredo, petek in nedeljo.
 • Šah, Hiša Sadeži,  ob četrtkih od 18. Do 22. Ure,
 • Kegljanje na vrvici, kegljišče na Majerju, treningi po dogovoru,
 • Streljanje z zračno puško, trenutno se treningi ne izvajajo, iščejo se prostori za strelišče.

ŠPORTNA TEKMOVANJA

Športne ekipe društva bodo sodelovale na 45. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine, kot so razpisane. Program  tekmovanj je v prilogi.

Ta program se lahko dopolnjuje in spreminja, glede na zdravstvene razmere in predpisane ukrepe.

Za UO DU Črnomelj

    Predsednik

   Štefan Misja

Back To Top