Pisarna

Štefan Misja, predsednik
Aleksandra Ružič, tajnica
Zofija Brunskole, blagajničarka

Back To Top