Organi upravljanja

1. Upravni odbor:

 • Štefan Misja, predsednik
 • Stane Starešinič, podpredsednik
 • mag. Milan Kranjc, sociala
 • Anica Šterk, sociala
 • Alojz Puhek, izleti in letovanja
 • Sonja Starešinič, šport
 • Ivan Veselič, član
 • Jaka Ivanič, član
 • Sonja Ivanič, član
 • Aleksandra Ružič, tajnica
 • Zofija Brunskole, blagajničarka

2. Nadzorni odbor:

 • Jože Mrzljak, predsednik
 • Marija Kambič, član
 • Marija Grabrijan, član

3. PZDU – Pokrajinska zveza DU Dolenjske:

 • Jože Jazbec, predsednik
 • Majda Škof, sekretarka

4. Častno razsodišče pri DU Črnomelj

 • Ivanka Moljk, predsednica
 • Jože Rade, član
 • Janez Totter, član

Praporščak: Dušan Modrinjak

Back To Top