Novice

Vabilo na Občni zbor DU Črnomelj

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ČRNOMELJ

V A B I L O

Upravni odbor Društva upokojencev Črnomelj
vabi člane na Občni zbor, ki bo v torek, 19.
marca 2024 ob 9. uri v Domu starejših
občanov v Črnomlju
, z naslednjim dnevnim
redom:

1.pozdrav in otvoritev,

2. izvolitev delovnega predsedstva,

3. poročila : predsednika DU in vodij komisij,
blagajničarke, nadzornega odbora,

4. razprava po poročilih,

5. program dela za leto 2024,

6. pobude in vprašanja članov.

Vabljeni!

Črnomelj, 16. 3. 2024

Upravni odbor DU Črnomelj

Back To Top