Novice

Tekmovanje v šahu

V četrtek, 14. marca 2024 smo smo v okviru 48. Športnih iger upokojencev PZDU DBK izvedli tekmovanje v šahu. Sodnik na  tekmovanju je bil Drobne Marja, delegatka PZDU DBK pa Milena Iskra.

Tekmovanje se je odvijalo v dvorani restavracije Štajdohar v Kanižarici 41g pri Črnomlju. Na tekmovanju je sodelovalo 53 tekmovalcev iz 13 ekip in sicer: DU Črnomelj, DU Dolenjske toplice,, DU Draga, DU Kočevje, DU Loški potok, DU Mali Slatnik, DU Mirna, DU Novo mesto, DU Prečna, DU Semič, DU Šentjernej, DU Trebnje in DU Žužemberk. 

Ekipno so bili najboljši šahisti iz DU Kočevja, drugo mesto so zasedli šahisti DU Črnomelj, tretji pa so bili šahisti iz DU Trebnje.

Kot posamezniki je bil na na 1. deski  najboljši Bedič Slavko iz DU Črnomelj, na drugi deski je bil najboljši šahist Volf Zdravko iz DU Žužemberk, na tretji deskije dobro šahiral Kobe Vincenc iz DU Črnomelj in na 4. deski je zmagoval Miklič Franc iz DU Kočevje.

Tekmovanje je potekalo prijetnem društvu, pritožb ni bilo nobenih.

V nadaljevanju vidite dosežene rezultate na tekmovanju v šahu.

Za DU Črnomelj Štefan Misja, predsednik DU.

48. SIU PZDU DBK ČRNOMELJ, 14.3.2024

Rezultati (ekipno):
 Mesto         Ekipa                        MT    Točke  MBuMT  BuchT
   1     (13) DU KOCEVJE                      18   30.5   68.0  170.5
   2      (7) DU CRNOMELJ                     16   30.5   64.0  171.0
   3      (2) DU TREBNJE                      12   20.0   67.0  174.0
   4      (3) DU NOVO MESTO                   11   23.0   69.0  176.0
   5      (6) DU ZUZENBERK                    10   18.5   63.0  160.0
   6     (11) DU SENTJERNEJ                   10   17.5   70.0  178.0
   7     (10) DU MIRNA                        10   17.5   70.0  170.5
   8      (4) DU SEMIC                         9   16.0   69.0  184.0
   9      (5) DU DRAGA                         8   18.0   56.0  147.0
  10      (1) DU DOLENSKE TOPLICE              8   17.0   53.0  146.5
  11      (8) DU PRECNA                        6   14.0   56.0  144.5
  12      (9) DU LOSKI POTOK                   6   11.5   64.0  171.0
  13     (12) DU MALI SLATNIK                  2    4.5   56.0  150.0

Rezultati (posamezniki):
Deska 1
 1. BEDIC SLAVKO              DU CRNOMELJ                8.0/9    89%
 2. MALNAR ANTON              DU KOCEVJE                 7.0/8    88%
 3. JERANCIC BOJAN            DU NOVO MESTO              7.5/9    83%
 4. VESEL FRANC               DU DRAGA                   6.5/8    81%
 5. PLUT IVAN                 DU PRECNA                  6.5/8    81%
 6. JAKSA CVETO               DU MIRNA                   5.5/8    69%
 7. KOLMAN ZELJKO             DU DOLENSKE TOPLICE        3.0/8    38%
 8. ZADRAVEC FRANC            DU ZUZENBERK               2.0/8    25%
 9. DEBELJAK MARJAN           DU LOSKI POTOK             2.0/8    25%
10. HROVATIC MIHA             DU MALI SLATNIK            2.0/8    25%

Deska 2
 1. VOLF ZDRAVKO              DU ZUZENBERK               7.5/8    94%
 2. STARIHA STANISLAV         DU CRNOMELJ                7.5/9    83%
 3. PODKORITNIK STANKO        DU KOCEVJE                 6.5/8    81%
 4. DOLICANIN AKI             DU TREBNJE                 5.5/9    61%
 5. SETINA ZELJKO             DU NOVO MESTO              5.5/9    61%
 6. ZORETIC FRANC             DU SENTJERNEJ              5.5/9    61%
 7. MALNARIC EDI              DU SEMIC                   4.0/8    50%
 8. JESELNIK FRANC            DU DRAGA                   3.0/8    38%
 9. KRUH ANTON                DU DOLENSKE TOPLICE        3.0/8    38%
10. AS MARTIN                 DU PRECNA                  3.0/8    38%

Deska 3
 1. KOBE VINCEC               DU CRNOMELJ                8.0/9    89%
 2. OFAK MARKO                DU KOCEVJE                 6.5/8    81%
 3. OPARA JANEZ               DU TREBNJE                 7.0/9    78%
 4. CEKUTA MILAN              DU SENTJERNEJ              5.5/9    61%
 5. SUSTAR MIRO               DU MIRNA                   4.5/8    56%
 6. VONCINA VALENTIN          DU DOLENSKE TOPLICE        4.5/8    56%
 7. IVANTIC LJUBO             DU SEMIC                   4.0/8    50%
 8. LUBEJ IVAN                DU NOVO MESTO              4.0/9    44%
 9. KASTELEC MIHAEL           DU ZUZENBERK               3.0/8    38%
10. LAVRIC MARJAN             DU DRAGA                   3.0/8    38%

Deska 4
 1. MIKLIC FRANC              DU KOCEVJE                 8.0/8   100%
 2. DAVIDOVIC PETER           DU CRNOMELJ                7.0/9    78%
 3. HORVAT STANE              DU TREBNJE                 6.0/9    67%
 4. LONCAREVIC JERNEJ         DU NOVO MESTO              6.0/9    67%
 5. KOSAK IZTOK               DU SENTJERNEJ              5.0/9    56%
 6. MACELE JOZE               DU SEMIC                   4.5/8    56%
 7. ZUPANCIC  TONE            DU DOLENSKE TOPLICE        4.0/8    50%
 8. PRAH ANTON                DU ZUZENBERK               3.5/8    44%
 9. KOTAR ANTON               DU MIRNA                   3.0/8    38%
10. PANTAR MIRKO              DU DRAGA                   3.0/8    38%

Back To Top